سامانه ۱۱۱ (رسیدگی به شکایات و پیشنهادات)

سامانه ۱۱۱ (رسیدگی به شکایات و پیشنهادات)

 

تلفن ۱۱۱ مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به عنوان پل ارتباطی دولت و مردم ،مسئولیت پاسخگویی به مردم و دریافت شکوائیه ها و پیشنهادات آنان را بر عهده داشته و از این طریق،اطلاعات مورد نیاز مسئولین استانی و ملی را جهت برنامه ریزی بهتر و مطلوب تر فراهم می نماید.

مراجعین محترم می توانند جهت ارائه شکایات ،پیشنهادات و گزارش های خود از دستگاه ها و نهادهای دولتی با شماره ۱۱۱ تماس حاصل نمایند.

لینک سامد