سی امین کنفرانس مهندسي برق ايران،۲۸ الي ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتي شیراز

نحوه ورود به نشست را از طریق سایت کنفرانس پیگیری نمایید، و یا از طریق لینک زیر و به صورت میهمان وارد شوید:

https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/icee۲۰۲۲