رئیس دانشکده

دکتر کامران کاظمی

رياست دانشكده بالاترين مقام اجرايي دانشكده مي باشد که كليه امور دانشكده تحت مديريت رياست دانشكده و معاونين ايشان انجام مي شود.

 

 

 

 

 

0