در مراسمي که دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزارگرديد،  پژوهشگران برتر گروهاي مختلف دانشکده مهندسي برق در سال ۱۴۰۱به شرح زير معرفي و از آنان تجليل شد.

دکتر ابراهیم عبیری، پژوهشگر برتر گروه الکترونيک

دکتر عبداله کاوسی فرد، پژوهشگر برتر گروه قدرت

دکتر طاهره بینازاده، پژوهشگر برتر گروه کنترل

دکتر نجمه نزهت، پژوهشگر برتر گروه مخابرات

دانشکده مهندسي برق  با قدرداني از تلاشهاي اين استاتيد گرامي و تبريک اين دستاورد ارزشمند استمرار موفقيت هاي آنان را از خداوند منان خواستار است.