در مراسمي که دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزار شد، دکتر ابراهیم عبیری جهرمی استاد گروه الکترونیک دانشکده مهندسي برق به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۱۴۰۱ معرفي و از ايشان تجليل شد. همچنين نامبرده به عنوان يکي ازنمايندگان دانشگاه در جمع  پژوهشگران برتر استان فارس در سال ۱۴۰۱ برگزيده شد و به مراسم استاني هفته پژوهش جهت تقدير معرفي گرديد.

دانشکده مهندسي برق با قدرداني از تلاشهاي موثر اين استاد ارجمند و تبريک اين دستاورد ارزشمند، استمرار موفقيت هاي ايشان را از خداوند منان خواستار است.