ضمن عرض تبریک و خوشامدگویی به دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد، به اطلاع می رساند که جهت انتخاب واحد به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایید و جهت تعیین دروس و انتخاب واحد بر اساس نظر مدیر گروه اقدام نمایید.

جهت آگاهی از فرآیند تعیین استاد راهنما و آشنایی با برنامه های درسی و سایر موارد آموزشی، شرکت در جلسه معارفه گروه ها الزامی می باشد. تاریخ جلسات معارفه متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسامی مدیران محترم گروه ها:

- گروه الکترونیک: جناب آقای دکتر حسنلی

- گروه کنترل: جناب آقای دکتر شفیعی

- گروه قدرت: جناب آقای دکتر رجایی

- گروه مخابرات: سرکار خانم دکتر نزهت