به اطلاع دانشجویانی که در این نیمسال قصد شرکت در آزمون جامع دکتری را دارند، می رساند زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۸ صبح در طبقه همکف دانشکده مهندسی برق برگزار خواهد شد.

لطفا ۱۰ دقیقه قبل از آزمون در مکان حضور داشته باشند.

با آرزوی موفقیت