در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مصادف با روز پایانی سی امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران، مراسم اختتامیه برگزار گردید و بیانیه پایانی کنفرانس قرائت شد.