دانشجویان محترم می توانند از طریق لینک زیر و به صورت میهمان در نشستهای کنفرانس حضور یابند:

https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/icee۲۰۲۲

 

برنامه کنفرانس را از طریق این فایل دریافت نمایید.