در مراسمي که به مناسبت بزرگداشت روز معلم در سالن دکتر طاهری از طرف معاونت آموزشي دانشگاه برگزار گرديد از تلاشهاي اساتيد محترم دانشگاه در امر آموزش قدرداني شد و اساتيد برتر آموزشي گروه هاي مختلف دانشگاه نيز معرفي و از زحمات آنان تقدير شد.

 

اساتيد برتر گروههاي آموزشي دانشکده مهندسي برق و الکترونيک:

 

مهندس محمدصادق حدایق، استاد برتر پیشکسوت

 

دکتر زهیر کردرستمی، گروه الکترونيک

 

دکتر طاهر نیکنام، گروه قدرت

 

دکتر محمدحسین شفیعی، گروه کنترل

 

دکتر حبیب اله دانیالی، گروه مخابرات

 

 

دانشکده برق با تبريک صميمانه اين دستاورد ارزشمند به تمامي اساتيد برتر، زحمات و تلاشهاي همه اعضاي محترم هيات علمي دانشکده که در ايام سخت کرونا و شروع دوباره آموزش حضوری با جديت بار آموزش را بر دوش مي کشند ارج مي نهد و از تلاشها و همراهي دانشجويان عزيز و پشتيباني کارمندان گرامي در امر آموزش قدرداني مي نمايد.