بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز از نظر درصد قبولی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۸، رتبه اول  را در بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور کسب نمود.
همچنین این دانشگاه از نظر درصد قبولی دوره روزانه در گروه فنی مهندسی رتبه سوم کشوري را اخذ نموده است.

دانشکده مهندسي برق، اين دستاورد ارزشمند را به همه اساتيد و دانشجويان دانشکده تبريک مي گويد و استمرار موفقيتها را ازخداوند متعال خواستار است.