در مراسمي که دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزارگرديد،  پژوهشگران ويژه دانشگاه  در سال ۱۳۹۹ به شرح زير معرفي و از آنان تجليل شد.

دکتر طاهره بينا زاده، دانشيار گروه کنترل، پژوهشگر ويژه دانشگاه

دکتر محمد حسين شفيعي،دانشيار گروه کنترل، پژوهشگر ويژه دانشگاه

دانشکده مهندسي برق و الکترونيک با قدرداني از تلاشهاي اين اساتيد ارجمند و تبريک اين دستاورد ارزشمند،  استمرار موفقيت هاي آنان را از خداوند منان خواستار است.