در مراسمي که دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزار شد، دکتر نجمه نزهت  دانشيار گروه مخابرات  دانشکده مهندسي برق و الکترونيک به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۹ معرفي و از ايشان تجليل شد. همچنين نامبرده به عنوان يکي ازنمايندگان دانشگاه در جمع  پژوهشگران برتر استان فارس در سال ۱۳۹۹ برگزيده شد و به مراسم استاني هفته پژوهش جهت تقدير معرفي گرديد.

دانشکده مهندسي برق و الکترونيک با قدرداني از تلاشهاي موثر اين استاد ارجمند و تبريک اين دستاورد ارزشمند، استمرار موفقيت هاي ايشان را از خداوند منان خواستار است.