در مراسمي که دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزارگرديد،  پژوهشگران برتر گروهاي مختلف دانشکده مهندسي برق و الکترونيک در سال ۱۳۹۹ به شرح زير معرفي و از آنان تجليل شد.

دکتر زهير کرد رستمي، پژوهشگر برتر گروه الکترونيک

دکتر محمد مردانه، پژوهشگر برتر گروه قدرت

دکتر جعفر زارعي، پژوهشگر برتر گروه کنترل

دکتر حبيب اله دانيالي، پژوهشگر برتر گروه مخابرات

دانشکده مهندسي برق و الکترونيک با قدرداني از تلاشهاي اين استاتيد گرامي و تبريک اين دستاورد ارزشمند استمرار موفقيت هاي آنان را از خداوند منان خواستار است.