در مراسمي که دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱  به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه  و اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز برگزار گرديد، دکترمحسن گيتي زاده استاد گروه مهندسي قدرت دانشکده مهندسي برق و الکترونيک به عنوان استاد برتر حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه در سال ۱۳۹۹ معرفي و از ايشان تجليل شد. بعلاوه ايشان به عنوان دانشمند برتر حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه در سال ۱۳۹۹، به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شد.

دانشکده مهندسي برق و الکترونيک با قدرداني از تلاشهاي اين استاد ارجمند در حوزه ارتباط با صنعت و تبريک اين دستاورد ارزشمند، استمرار موفقيت ايشان را از خداوند منان خواستار است.