بسمه تعالی

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ از رساله / پایان نامه خود دفاع نمی کنند، میبایست  درخواست تمدید سنوات خود را  از طریق سیستم گلستان صفحه پیش خوان خدمت  حداکثر تا ۱۰ شهریورماه  اعلام نمایند و در زمان انتخاب واحد درس صفر واحدی رساله دکتری۴/ پایان نامه را اخذ نمایند در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم ثبت نام به موقع متوجه دانشجویان می باشد .                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ۹۷/۵/۲۱