با توجه به همکارهای مشترک بین آزمایشگاه تحقیقاتی GRAMFC از دانشگاه Picardie Jules Verne فرانسه و دانشکده مهندسی برق و الکترونیک در زمینه مدلسازی تصاویر و سیگنال‌های مغزی، کارگاه مشترکی با حضور آقای دکتر اردلان اعرابی از آزمایشگاه GRAMFC با عنوان کارگاه عملی پردازش سیگنال‌های مغزی EEG، fMRI و fNIRS در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه در بازه زمانی ۵ الی ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶ برگزار گردید. در این کارگاه پس از مروری بر مطالب تئوری، به جنبه ­های عملی پردازش سیگنال‌های مغزی و تحلیل آنها پرداخته شد. در این خصوص دانشجویان شرکت کننده در کارگاه به تحلیل سیگنال­ها و تصاویر عملکردی مغز با کمک نرم افزارهای مرتبط شامل SPM، BrainNetViewer، GRETNA، GraphVar ، FC-NIRS و HERMES پرداختند. لازم به ذکر است که در این کارگاه­ها دانشجویان با روش­های آماری پردازش داده­ها نیز آشنا شدند و به صورت عملی به ثبت سیگنال‌های EEG و تحلیل داده­ها پرداختند.