امسال تنها ۷ نفر در ایران از سوی پایگاه استنادی وب آو ساینس به عنوان برترین پژوهشگران جهان از نظر تعداد استناد به مقالات معرفی شده اند که دکتر طاهر نیکنام یکی از این هفت پژوهشگر می باشد.
دکتر طاهر نیکنام استاد تمام دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز تا کنون بیش از ۱۶۰ مقاله ISI منتشر کرده است.