انتخاب مقاله جناب آقای دکتر ابراهیم عبیری به عنوان مقاله برتر رشته مهندسی برق- الکترونیک در بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران

مقاله جناب آقای دکتر ابراهیم عبیری عضو هیات علمی گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق با عنوان:

“A ۰.‎۵V, ۱۱۲ nw CMOS Temperature sensor for RFID food monitoring Application”

در بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE ۲۰۱۶) از میان ۶۰۰ مقاله پذیرفته شده در کنفرانس، بهترین مقاله در گروه الکترونیک شناخته شد.

نویسندگان مقاله آقای دکتر ابراهیم عبیری، خانم دکتر رضوان داستانیان و خانم مهندس محبوبه عطائیان هستند.

0