در اين آزمايشگاه هدف انطباق آموخته‌های تئوری با نتایج عملی در مدارهاي زیر است:

  • چگونگی طراحی یک سلف و اندازه‌گیری ضریب القائی آن
  • طراحی و ساخت نوسان‌ساز سینوسی کوپلیس و تعیین پارامترهای آن
  • طراحی و ساخت اسیلاتور هارتلی با فرکانس متغیر بین ۱ تا ۲ مگاهرتز
  • آشنایی با تراشه MC ۱۴۹۶ و به‌کارگیری آن برای ساخت مدولاتورAM  و دمدولاتور AM غیرهمزمان با کمک دیود
  • آشنایی با مدار حلقه قفل‌شده فاز PLL و مدار اسیلاتور فرکانس کنترل شده با ولتاژ و تولید سیگنال FM با تراشه ۴۰۴۶
  • طراحی وساخت مخلوط‌کننده ترانزیستوری
  • آشنایی با اصول گیرنده‌های فرکانس رادیویی تنظیم شده Tuned Radio Frequency
  • طراحی وساخت یک گیرنده سوپر هترودین (مدارهای تقویت‌کننده صوتی و آشکارساز–تقویت‌کننده‌های باند میانی_مدارهای مخلوط کننده و اسیلاتور)