در این آزمایشگاه دانشجویان رشته مهندسی برق باپاسخ مدارهای RC  وRLC  به سیگنال‌های پالسی، اندازه‌گیری زمان بازیابی معکوس دیود وزمان‌های  tonو toff ترانزیستور و بررسی عملکرد مدار سوئیپ ژنراتور که یکی از مدارهای موثر در سیستم های مختلف کنترل اسیلوسکوپ،تلویزیون و رادار است آشنا می‌شوند. همچنین بررسی مدار انواع مولدهای موج تحریک‌کننده و مدار انواع مولتی وایبراتورها و کاربرد آی‌سی‌های نوعCMOS  در ساخت مدارهای مولتی وایبراتورها.

در این آزمایشگاه دانشجویان مدارها را روی برد بورد بسته و در پایان ارزیابی به‌صورت امتحان عملی و تئوری صورت می‌گیرد.