در این آزمایشگاه دانشجویان به دو مدل از آی‌سی‌های ریزپردازنده مانند۸۰۸۶ و AVRها مدل ATMEGA۱۶ آشنا می‌شوند. در ابتدا به‌وسیله برد آموزشی که با آی‌سی ۸۰۸۶ طراحی شده است، دانشجويان آزمایش‌های کنترل دما و سرعت موتور، چراغ راهنما و .... در محیط DOS  بوسیله برنامه  flight۸۶ را انجام مي‌دهند و سپس وارد قسمت AVR   ها می‌شوند که در محیط برنامه نویسی bascom برنامه اجرا می‌كنند. تقریبا در انتهای هر برنامه دانشجو موظف به انجام یک سری تمرین‌ها در منزل و یا در محیط آزمایشگاه می‌شود. در پایان مدارهاي بيان شده را بوسیله برد بورد پیاده‌سازی کرده و خود روی آن برنامه می‌ریزند. همچنين با کلیه پایه‌های این آی‌سی ((ATMEGA۱۶ آشنا می‌شوند.