آشنایی کامل با کلیه مدارهاي کاربردی از قبیل سیم‌کشی مدارهاي روشنایی و رله‌ها و آیفون به همراه فتوسل و راه‌اندازی کولرهای آبی به صورت ۲۲۰ ولت و کاملا کاربردی، و همچنين استفاده از موتورها در مدارات سه فاز به‌صورت چپ‌گرد و راست‌گرد و یا به‌صورت ستاره یا مثلث. آشنایی با چگونگی کارکرد کنتاکتورها در کاربردی‌ترین مدارات فرمان به‌صورتی که دانشجو بتواند حتی بدون دستور کار یا شماتیک نقشه مدار را ببندد.