در این آزمایشگاه دانشجویان رشته مهندسی برق با انواع دروازه‌های منطقی و ساخت مدارات ترکیبی و ترتیبی آشنا می‌شوند. همچنین شناخت مدول‌ها و استفاده از آنها در طراحی مدارهای ترکیبی (کدگشا و مالتی‌پلکسر انکودر و دی‌مالتی‌پلکسر و حافظه RWM)، شناخت اجزاي مدارهاي ترتیبی (لچ‌ها و فلیپ‌فلاپ ها، شیفت‌رجیستر ها و شمارنده‌ها)، طراحی شمارنده‌ها و مدارهای ترتیبی و منطقی خاص مانند واحد حسابی منطقی، مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ در اين آزمايشگاه به دانشجويان تدريس مي‌شود.

در این آزمایشگاه دانشجویان مدارها را روی برد بورد بسته و در پایان ارزیابی به‌صورت امتحان عملی و تئوری صورت می‌گیرد.