در اين آزمايشگاه با هدف کلی استفاده از مباحث تئوری برای تجزیه و تحلیل مدار و انطباق آنها با نتایج عملی، آزمایش‌های زیر انجام مي‌شود:

  • اندازه‌گیری پارامترهای مهم تقویت‌کننده‌های عملیاتی و بررسی اختلافات موجود بین وضعیت ایده‌ال و واقعی با استفاده از Op-Amp Lm ۷۴۱
  • بررسی کاربردهای غیرخطی تقویت‌کننده‌های عملیاتی (اشمیت تریگر– مقایسه کننده پنجره – محدودکننده سخت – تقویت‌کننده لگاریتمی و آنتی لگاریتمی)
  • اندازه‌گیری پارامترهای مدار معادل هایبرید پی ترانزیستور BJT
  • اندازه‌گیری پارامترهای مدار معادل ترانزیستور JFET
  • پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌های باند عریض یک طبقه و چند طبقه با BJT  و  JFET
  • اسیلاتورRC Phase-Shift   با استفاده از BJT و FET  
  • اسیلاتور Colpitts
  • اسیلاتور با استفاده از Op-Amp ۷۴۱
  • تقویت‌کننده‌های تنظیمی ( باند باریک)