این آزمایشگاه يكي از آزمايشگاه‌هاي پايه براي دانشجويان رشته مهندسي برق با گرايش الکترونیک است، به‌طوري‌كه دانشجويان با گذراندن اين آزمايشگاه به‌صورت عملی و تئوری قادر به بدست آوردن داده‌های مختلف مدار از قبیل امپدانس‌های ورودی، خروجی و یا محاسبه امپدانس مدار در هر نقطه‌اي از آن، فرکانسهای قطع بالا و قطع پایین کلیه مدارها، بدست آوردن بهره‌هاي مشترک و دیفرانسیل در آزمایش‌های مربوط به این بخش و بدست آوردن آیتم‌های مختلف  انواع مدارهاي آیینه جریان و آی‌سی‌های تقویت کننده عملیاتی Op-Amp)) هستند. شایان ذکر است که در این آزمایشگاه کار بر روی برد بورد صورت میپذیرد.