ضمن عرض تبریک قبولی در دانشکده مهندسی برق، جهت اطلاع از برنامه های آموزشی به لینکهای زیر مراجعه نمایید:

گروه الکترونیک

گروه مخابرات (کارشناسی ارشد)

گروه مخابرات (دکترا)

گروه کنترل

گروه قدرت مطابق با شرح زیر:

کارشناسی ارشد - گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

الکترونیک قدرت ۱ - تئوری جامع ماشین های الکتریکی - طراحی ماشین های الکتریکی

 

کارشناسی ارشد - گرایش سیستم های قدرت

بهره برداری از سیستم های قدرت - تئوری جامع ماشین های الکتریکی - سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

 

چارچوب آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق -قدرت در جلسه معارفه که توسط مدیر گروه در ابتدای ترم برگزار خواهد شد به طور کامل توضیح داده خواهد شد. شرکت در جلسه الزامیست.

 

دانشجویان دکترا: جهت ثبت نام و  اخذ درس بایستی با استاد خود هماهنگ کنند . در صورت نیاز می توانند با مدیر گروه تماس بگیرند. (۰۹۱۷۳۰۰۰۹۴۴)

 

با تشکر