به مناسبت گرامیداشت روز معلم، مطابق رسم هرساله از اساتید برتر آموزشی و اساتید سرآمد آموزشی تجلیل بعمل آمد. دانشکده مهندسی برق ضمن تبریک به این عزیزان از زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آورد.

 

اعضای هیئت علمی نمونه برتر آموزشی سال ۱۴۰۲

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه – دانشکده- گروه

۱ جناب آقای دکتر حبیب اله دانیالی استاد سرآمد آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۴۰۲

۲

جناب آقای مهندس نصرت الله علی قنبری

مربی نمونه آموزشی در جمع پیشکسوتان دانشگاه صنعتی شیراز

۳

جناب آقای دکتر محمدصادق هل فروش

استاد دانشکده مهندسی برق گروه مخابرات

۴

جناب آقای دکتر محمدرضا صالحی

استاد دانشکده مهندسی برق گروه الکترونیک

۵

جناب آقای دکتر محمد مردانه

استاد دانشکده مهندسی برق گروه قدرت

۶

جناب آقای دکتر بهروز صفری نژادیان

استاد دانشکده مهندسی برق گروه کنترل