متقاضیان محترم جذب هیات علمی

با سلام،

احتراما، به اطلاع می رساند که مصاحبه جذب دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز به صورت حضوری و در محل دانشکده مهندسی برق انجام خواهد شد. زمان مصاحبه از طریق تماس تلفنی به اطلاع شما رسانده شده است. حضور در ساعت مقرر مزید امتنان است.

جهت اطلاع از فرآیند مصاحبه و مدارک مورد نیاز به این آگهی مراجعه نمایید.

در صورت عدم وجود فایلهای الکترونیکی مورد نیاز، به شما فرصت داده خواهد شد تا پس از برگزاری جلسه مصاحبه، موارد درخواستی را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

در هر صورت به همراه داشتن مستندات فیزیکی کمک کننده خواهد بود.

همچنین به همراه داشتن ریزنمرات مقاطع تحصیلی الزامی می باشد.

 

آدرس دانشکده: شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق