در مراسمي بزرگداشت هفته پژوهش در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ که  با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزار شد، آقایان دکتر محمد مردانه و دکتر عبداله کاوسی فرد استادان گروه قدرت دانشکده مهندسي برق به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت  سال ۱۴۰۱ انتخاب و به وزارت علوم معرفي شدند.

دانشکده مهندسي برق با قدرداني از تلاشهاي موثر اين استادان ارجمند و تبريک اين دستاورد ارزشمند، استمرار موفقيت هاي ايشان را از خداوند منان خواستار است.