در مراسمي که دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزارگرديد،  پژوهشگران ويژه دانشگاه  در سال ۱۴۰۱به شرح زير معرفي و از آنان تجليل شد.

دکتر محمدرضا صالحی، استاد گروه الکترونیک، پژوهشگر ويژه دانشگاه

دانشکده مهندسي برق با قدرداني از تلاشهاي اين اساتيد ارجمند و تبريک اين دستاورد ارزشمند،  استمرار موفقيت هاي آنان را از خداوند منان خواستار است.