لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
الکترومغناطیس مهندسی    
میدان‌ها و امواج    
برنامه‌نويسي كامپيوتر    
لیست دروس كارشناسي ارشد و دكتري منابع سرفصل دروس
الكترومغناطيس پيشرفته    
مدولاسيون نوري    
سيستم‌هاي مخابرات نوري