گروه مخابرات دانشكده مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه صنعتی شیراز یکی از گروه‌های فعال پژوهشی– آموزشی است. گروه مخابرات به‌عنوان بزرگترین گروه دانشکده مهندسی برق و الکترونیک با یازده عضو هیات علمی با درجه علمی دانشیاری و استادیاری، در زمینه‌های مختلف و نوین مخابراتی از جمله مخابرات بی‌سیم و سیار، پردازش سیگنال و تصویر، مخابرات نوری، مایکرویو و طراحی آنتن، رادار و سونار فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهد.

در حال حاضر گروه مخابرات در هر دو مقطع تحصیلات تکمیلی، كارشناسی ارشد و دکتری، و در دو گرایش مخابرات سیستم و مخابرات میدان به آموزش و راهنمایی دانشجویان و انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی مشغول است.