نام و نام خانوادگی: دکتر راحله بصیری

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتیانتشار موج در محیط های خاص، فرامواد (متامتریال)‏، گرافن، آنتن و ادوات پسیو در محدوده مایکروویو و تراهرتز

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی۲۷۷۶

پست الکترونیک:r.basiri[@]‎‎sutech.ac.ir