اطلاعات فردی:

 

 

 

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
کارشناسی شیراز الکترونیک ۱۳۷۴-۱۳۷۹
کارشناسی ارشد علم و صنعت ایران الکترونیک ۱۳۷۹-۱۳۸۱
دکتری صنعتی اصفهان الکترونیک ۱۳۸۹-۱۳۹۵

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

مدارهای مجتمع CMOS، حسگرهای هوشمند CMOS، سیستمهای Embedded، مدارهای توان پایین، سیستمهای انباشتگر انرژی

 

سوابق آموزشی:

دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شیراز 

سوابق اجرایی:

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات:

  1. K.‎ Hassanli, S.M.‎ Sayedi, J.J.‎ Wikner, “High Resolution Digital Imager Based on Time Multiplexing Algorithm”, IEEE sensors Journal, vol.‎ ۱۷, ۲۰۱۷, pp.‎ ۲۸۳۱ - ۲۸۴۰.‎
  2. K.‎ Hassanli, S.M.‎ Sayedi, J.J.‎ Wikner, ”A compact, low-power, and fast pulse-width modulation based digital pixel sensor with no bias circuit” ,Journal of sensors and actuators A: physical, vol.‎ ۲۴۴, ۲۰۱۶, pp.‎ ۲۴۳-۲۵۱.‎
  3. K.‎ Hassanli, S.M.‎ Sayedi, R.‎ Dehghani, A.‎ Jalili, J.J.‎ Wikner, “A low-power wide tuning-range CMOS current-controlled oscillator” , Integration, the VLSI journal, vol.‎ ۵۵, ۲۰۱۶, pp.‎ ۵۷–۶۶.‎
  4. K.‎ Hassanli, S.M.‎ Sayedi, R.‎ Dehghani, A.‎ Jalili, J.J.‎ Wikner, “A highly sensitive, low-power, and wide dynamic range CMOS digital pixel sensor”, Journal of sensors and actuators A: physical, vol.‎ ۲۳۶, ۲۰۱۵, pp.‎ ۸۲-۹۱.‎

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

  1. K.‎ Hassanli, A.‎ Khayatzadeh Mahani, H.‎ Shahhoseini, E.‎ Teimoury “Queuing Analysis for Reconfigurable Computing”, Power Electronics and Intelligent Transportation System (PEITS), china, ۲-۳ Aug, ۲۰۰۸, pp.‎ ۲۸۴-۲۸۸.‎
  2. K.‎ Hassanli, A.‎ Khayatzadeh Mahani, M.‎ Naderi, “The Impact of Hidden Terminal on MANET Performance”, The ۱۳th CSI international computer conference (CSICC), Kish island, Persian gulf, Iran, march ۲۰۰۸.‎
  3. A.A.‎ Safavi, K.‎ Hassanli, H.‎ Shodjai, " APCONGUI: An environment to study advanced control in MATLAB "  Proceeding of the international conference on system Identification and Control Problems.‎ (SICPRO), Moscow, Russia, sept.‎ ۲۰۰۰, pp.‎۱۷۵۵-۱۷۶۰.‎

پايان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

       
       
       
       
       
       
       
       
 

ساير:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح:

 

 

 

عضويت انجمن ها و نشريات علمي:

 

 

 

دوره هاي آموزشي طي شده:

 

 

 

 

مهارت نرم افزاري:

 

 

 

طرح هاي پژوهشي:

 

 

 

 

راه اندازي آزمايشگاه:

 

 

 

لوح ها و جوايز:

 

 

 

 

کسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي: