نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین شفیعی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:

سیستم های ناوبری اینرسی،تئوري­هاي کنترل غيرخطي و بهینه،کنترل اجسام متحرک به خصوص اجسام  پرنده در هوا و غوطه ور در آب،کنترل مقاوم و هوشمند سيستمهاي داراي عدم قطعيت

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۵۴۵

پست الکترونیک:shafiei[@]‎sutech.ac.ir