دکتر شاصادقی

دکتر مختار شاصادقی

استادیار گروه مهندسی برق- کنترل

​دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

شماره اتاق: ۵۰۳

شماره تماس: ۰۷-۷۳۵۴۵۰۱ داخلی ۲۷۴۷

پست الکترونیک: shasadeghi@sutech.ac.ir

سوابق آموزشی

  • دکتري: مهندسي برق – کنترل، دانشگاه تربيت­مدرس
  • کارشناسي­ارشد: مهندسي برق – کنترل، دانشگاه تربيت­مدرس
  • کارشناسي: مهندسي برق – الکترونيک، دانشگاه شيراز

زمینه­های تحقیقاتی

کنترل فازي، کنترل مقاوم، نامساوي­هاي ماتريسي خطي، سيستم­هاي با تاخير زماني، کنترل سيستم­های قدرت، بهينه­سازی، شبکه­هاي عصبي، سيستم­هاي آشوبگونه، سيستم­هاي کنترل از راه دور از طريق اينترنت، کنترل تطبيقي، کنترل فرآيند، هدايت و ناوبری، سامانه ناوبری اينرسی.

0