نام و نام خانوادگی: دکتر صادق صمدی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی:   - پردازش سیگنال و تصویر

                                  - تصویربرداری راداری

                                  - نمایش تنک سیگنال و حسگری فشرده

                                  - تئوری تخمین و آشکارسازی

                                  - پردازش سیگنال در رادار و سیستمهای مخابراتی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۶۲۴

پست الکترونیک:samadi[@]‎sutech.ac.ir