دکتر صفری نژادیان

دانشیار گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک 

تحصیلات:

  • دکترا: مهندسی برق - کنترل

​​            دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

  • کارشناسی ارشد: مهندسی برق - کنترل

​​            دانشگاه شیراز

  • کارشناسی: مهندسی برق - مخابرات

​​           دانشگاه شیراز

 

زمینه های تحقیقاتی:

کنترل هوشمند ، شناسایی سیستم ، هوش محاسباتی ، کنترل توزیع شده، کنترل فرآیندهای اتفاقی، شبکه‌های سنسوری توزيع شده، هدایت و ناوبری، آشکار سازی و تشخیص عیب

پست الکترونیکی: 

safarinejad@sutech.ac.ir

تلفن تماس :

۷۳۵۴۵۰۰- ۲۵۷۴

0