نام و نام خانوادگی: دکتر بهروز صفری نژادیان

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:سیستم های کنترل

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی۲۵۷۴

پست الکترونیک:safarinejad[@]‎sutech.ac.ir