نام و نام خانوادگی: دکتر بهروز صفری نژادیان

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی:سیستم های چند عاملی، کنترل فرآیندهای اتفاقی، شناسایی سیستم ها، شبکه های سنسوری توزیع شده، تشخیص عیب، کنترل هوشمند، هوش محاسباتی، کنترل توزیع شده

 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی۲۵۷۴

پست الکترونیک:safarinejad[@]‎sutech.ac.ir