دکتر زهیر کردرستمی

اطلاعات فردی

دکتر زهیر کردرستمی

استادیار گروه الکترونیک

 

زمینه های تحقیقاتی: 

نانو الکترونیک

افزاره های نیمه هادی

قطعات الکترونیک نوری

حسگرهای نیمه هادی و  میکرو الکترومکانیکی (MEMS)

 

اتاق:

دانشکده مهندسی برق- ساختمان بخش کنترل (جدا از دانشکده برق)-  پارتیشن ها- اتاق ۴۹۸

 

تلفن:

۲۹۰۳

 

ایمیل:

kordrostami@sutech.ac.ir

 

جهت دانلود اسلایدهای کارگاه به قسمت اعلانات مراجعه نمایید

 

0