نام و نام خانوادگی: دکتر زهیر کردرستمی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتینانوالکترونیک، طراحی و ساخت افزاره های الکترونیک و سنسورها

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۹۰۳

پست الکترونیک:kordrostami@sutech.ac.ir