نام و نام خانوادگی: دکتر امیرحسین رجائی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: الکترونیک قدرت، مبدل های الکترونیک قدرت طراحی کنترل و ساخت، انرژی های تجدیدپذیر

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:a.rajaei[@]‎sutech.ac.ir