نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر رهیده

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: مدلسازی تحلیلی ماشینهای الکتریکی، طراحی و بهینه سازی ماشینهای الکتریکی، کنترل درایوهای الکتریکی، پردازش سیگنال

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۷۷۲

پست الکترونیک: rahideh[@]‎sutech.ac.ir