نام و نام‌خانوادگی: دکتر نجمه نزهت

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه‌هاي تحقیقاتی: مخابرات نوري، نانواپتيك و نانوفوتونيك، پلاسمونيك، گرافن، نور غيرخطي، متامتريال، كريستال فوتوني

تلفن:۷-۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی ۲۵۹۵

تلفن مستقيم (دفتر دانشكده): ۳۷۲۶۴۱۲۱-۰۷۱

شماره فاكس: ۳۷۳۵۳۵۰۲-۰۷۱

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، کدپستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

پست الکترونیک: nozhat[@]‎sutech.ac.ir