نام و نام خانوادگی: دکتر مجید نیری پور

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی:

Migrogrids, Power Quality and Reliability in Distribution systems, HVDC and FACTS Devices

 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

 

تلفن:--

پست الکترونیک:  nayeri@sutech.ac.ir , mnayeri۸۲@yahoo.com