نام و نام خانوادگی: دکتر رضا محسنی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی: پردازش سيگنالهای آماری- طراحی سيستمهای رادار و جنگ الکترونيک

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۷۸۹

پست الکترونیک:mohseni[@]‎sutech.ac.ir