اطلاعات فردی

::معرفی

مهندس محمدمهندسی – مربی گروه الکترونیک

 

کارشناسی ارشد:الکترونیک

کارشناسی: الکترونیک

زمینه های تحقیقاتی:

                            میکروپروسسور  , میکروکنترلر

                            مخابرات کنترل   و دستگاههای  اندازه گیری

 

پست الکترونیکی:

mohammadmohandesi@yahoo.com

تلفن تماس :

۲۶۷۰-۷۳۵۴۵۰۰

t<

0