نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مردانه

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: ماشین های الکتریکی، الکترونیک قدرت (مبدل های متصل به شبکه)

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۷۹۱

پست الکترونیک:mardaneh[@]‎sutech.ac.ir