نام و نام خانوادگی: دکتر کامران کاظمی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:پردازش تصاویر و سیگنال‌های دیجیتال

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۷۹۲

پست الکترونیک:kazemi[@]‎sutech.ac.ir