نام و نام خانوادگی: دکتر شاهرخ جم

مرتبه علمی:دانشیار-پایه ۳۰

زمینه تحقیقاتی:آنتن،Senior Member IEEE

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷۱۳۷۲۶۴۱۲۱

پست الکترونیک:jam[@]‎sutech.ac.ir