نام و نام خانوادگی: دکتر محمد صادق هل فروش

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: پردازش تصویر و شناسایی الگو، پردازش  داده ها و تصاویر پزشکی، نهان نگاری داده

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:ms_helfroush[@]sutech.ac.ir